Амфитеатърът и галерия ZEYRA  се намират в красивия архитектурен резерват на село Долен, община Сатовча.  Пространствата  обединяват като дейност  традициите, културното наследство и всички видове и жанрове съвременни изкуства. Сцената и галерията предоставят уникална възможност за реализирането на различни събития - фестивали, концерти, пленери, работилници, семинари, лекции, лагери, кино прожекции, презентации, тийм билдинг и др.

 

rezbari.net е нашата арт работилница по дърворезба, строителство с естествени материали и изработване на мебели от дърво.

 

Екипът ни разполага с възможности и специалисти за одекоряване, сценография, интересно заснемане на събития и др.

 

Свържете се с нас, ако имате идеи и желание да осъществите ваше събитие или мечта.

 

facebook: Amphitheatre Dolen and gallery ZEYRA

 

 

The amphitheater and the ZEYRA gallery are located in the beautiful architectural legacy of the village of Dolen, Satovcha district. The art space exploits traditions, cultural heritage and the full range of contemporary art genres. The stage and gallery offer a unique opportunity for organizing diverse events – festivals, concerts, open-airs, workshops, seminars, lectures, camps, film projections, presentations, team buildings etc.

 

rezbari.net is our wood carving, building with natural materials and furniture making art workshop.

 

Our team provides knowledgeable experts in decorating, scenography and shooting events from an interesting angle.

 

Contact us if you are willing to make your ideas and dreams real.

 

 

facebook: Amphitheatre Dolen and gallery ZEYRA

 

all rights reserved © amphitheatre village of dolen I 2016